Sunday, June 27, 2010

Juhend

Käesoleva õpiobjekti kasutamine põhineb käeliste harjutuste läbimises AutoCAD-i programmi abil. Eesmärgiks on eelkõige programmi selgeks õppimine.

Esmalt tuleks teha lihtsamaid loomingulisi näpuharjutusi, et programmi tundma õppida. Seejärel tuleb lahendada lihtsamaid kaardiülesandeid. Harjutuste finaaliks on oma unistuste kodu kujundamine alustades asukohavalikuga ja lõpetades haljastamisega. Olulisel kohal on jooniste vormistamine!

Kindlasti tuleks kasutada paremal linkidena välja toodud õpiobjektide abi, mis annavad programmi julgemaks kasutamiseks olulisi juhiseid.